നല്ല അയല്ക്കാരില്ലാത്ത കാലമോ?

അര്‍ത്ഥവത്തായ ഒരു അറേബ്യന്‍ പഴഞ്ചൊല്ല് ഇപ്രകാരമാണ്: “നല്ല അയല്ക്കാരനെ ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ആദ്യമേ നീ ഒരു നല്ല അയല്ക്കാരനായിത്തീരണം.” ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതികളിലൊന്ന് നല്ല അയല്ക്കാരില്ല

Read more

എഡിറ്റോറിയല്‍-എന്തിനീ നിസംഗത

ക്രിസ്തുവിനോളം പഴക്കവും പാരമ്പര്യവുമുള്ള ഒന്നാണ് കേരള കത്തോലിക്കാസഭ. അളന്നുതിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്തവിധം നന്മയും പുരോഗതിയും നാടിനും സംസ്കാരത്തിനും നല്‍കിയ സമൂഹം. ഈ സഭയുടെ രണ്‍ായിരം വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തില്‍ ഉയര്‍ച്ചകളും താഴ്ച്ചകളുമുണ്‍്.

Read more
error: