മതപീഡനത്തിന്‍റെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍

താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ജീവിതമൂല്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ജീവന്‍തന്നെ ബലികഴിക്കുന്നവരെയാണു നാം രക്തസാക്ഷികള്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ‘രക്തസാക്ഷികള്‍’ രണ്ടു തരമുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവില്‍ കരുതപ്പെടുന്നത്. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ജീവന്‍തന്നെ ത്യജിച്ച ചുവന്ന

Read more

കാരുണ്യത്തിന്‍റെ അമ്മയെ വേട്ടയാടുന്നതെന്തിന്?

കാരുണ്യത്തിന്‍റെ അമ്മയെ വേട്ടയാടുന്നതെന്തിന്? കാരുണ്യത്തിന്‍റെ അമ്മ എന്ന് ലോകം പേരു നല്കി വാഴ്ത്തിയ വി. മദര്‍തെരേസയുടെ കരങ്ങളെ ദുര്‍ബലമാക്കാന്‍ നടക്കുന്ന ഗൂഢനീക്കങ്ങളെ എന്തു പേരിട്ടു വിളിക്കണം. രാജ്യത്തെ

Read more
error: