ബ്ലോക്ക് ചെയിന്‍

വിവിധ തരത്തിലുള്ള കവര്‍ച്ചകളെക്കുറിച്ച് എത്രയെത്ര വാര്‍ത്തകളാണ് ഓരോ ദിവസവും കേള്‍ക്കുന്നത്. വീട്ടില്‍ പണവും സ്വര്‍ണ്ണവും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാട് ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടും മോഷണത്തിന് കുറവില്ല. എ റ്റി

Read more
error: