ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം എന്തുകൊണ്ട് നാവില്‍?

ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം എന്തുകൊണ്ട് നാവില്‍? പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇടതുകൈപ്പത്തിക്ക് മുകളില്‍ വലതുകൈപ്പത്തി കുരിശാകൃതിയില്‍വച്ച് പ.കുര്‍ബാന സ്വീകരിച്ച് നേരിട്ട് അധരങ്ങള്‍കൊണ്ട് ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ് (ചമൃമെശ, ഒീാശഹ്യ ീി ങ്യലെേൃശരെ,

Read more

വിശുദ്ധ കുരിശും കുരിശടയാളവും

ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന്‍റെയും ക്രിസ്തുമതത്തിന്‍റെയും പ്രതീകമാണ് കുരിശ്. തന്‍റെ കുരിശുമരണത്താല്‍ ഈശോ പാപത്തിന്‍റെയും പിശാചിന്‍റെയുംമേല്‍ വിജയം നേടി. അന്നുമുതല്‍ കുരിശ് ജീവന്‍റെയും രക്ഷയുടെയും അടയാളമായി സഭയില്‍ വണങ്ങപ്പെടുന്നു. കുരിശും കുരിശടയാളവും

Read more

എന്തിനാണ് മരിച്ചവരെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഹൈക്കലായുടെ നടുവില്‍ വിരിപ്പ് വിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് പള്ളിയില്‍ മൃതദേഹം ഹൈക്കലായുടെ നടുവില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്?

വി. കുര്‍ബാന, ശ്ലൈഹികപാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ പാപപരിഹാരത്തിനുവേണ്ടിയും, ഈശോയില്‍ മരിച്ചവരുടെ എന്നാല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി ഇനിയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവര്‍ക്കുവേണ്ടിയും ഫലപ്രദമായി അര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ദൃശ്യമായ ഈ ബലി ജീവിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും പാപങ്ങള്‍ക്ക്

Read more

കുര്‍ബാന കാണാനല്ല പോകേണ്ടത്

പള്ളികളില്‍ പോകുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ പതിവു സംസാരമാണിത്. കുര്‍ബാന കാണാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന്. ഉള്ളര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത വെറും കാഴ്ചയല്ല വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന എന്നു നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും പതിവുശൈലി മാറ്റാന്‍ നാം

Read more