ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പായുടെ പഞ്ചപദങ്ങള്‍

കാരുണ്യം, ദരിദ്രര്‍, പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങള്‍, സാത്താന്‍, ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക കാരുണ്യം മാര്‍പാപ്പായ്ക്കുവേണ്ടി വിശുദ്ധ പാത്രോസിന്‍റെ ചത്വരത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്ത “കാരുണ്യസമ്മാനപ്പൊതി”- ഒരു മരുന്നുപെട്ടിപോലെ കാണപ്പെട്ട അതിലടങ്ങിയിരുന്നത് ഒരു കരുണക്കൊന്തയും പ്രാര്‍ത്ഥനാകാര്‍ഡും

Read more

സഭയും ക്രിസ്തുവും ഒന്നല്ല രണ്ടാണ്…

തിരുസഭയും ക്രിസ്തുവും ഒന്നല്ല രണ്ടാണ്. ഈശോയില്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍, ഈശോയില്‍ ജീവിക്കുവാന്‍ തിരുസഭയില്‍ വിശ്വസിക്കുകയോ ചേര്‍ന്നു നില്ക്കുകയോ വേണ്‍. ക്രിസ്തുവും സഭയും ഒരിക്കലും ചേര്‍ന്നു പോകാത്ത രണ്‍ു ധ്രുവങ്ങളിലുള്ള

Read more

Vatican News…

സ്വിസ് ഗാര്‍ഡിന്‍റെ വിവാഹം ആശീര്‍വദിക്കാന്‍ കാര്‍മ്മികനായി മാര്‍പാപ്പാ അതിഥികളില്‍ അമ്പരപ്പുളവാക്കിക്കൊണ്‍് സ്വിസ്ഗാര്‍ഡായ ലൂക്കാ ഷേഫറിന്‍റെയും ലെറ്റീഷ്യ വേറായുടെയും വിവാഹം ആശീര്‍വദിക്കാനായി എത്തിയത് സാക്ഷാല്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ. വത്തിക്കാനിലെ സെന്‍റ്

Read more

പോള്‍ ആറാമന്‍മാര്‍പാപ്പായും ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്പ് ഓസ്കര്‍റൊമാനോയുമടക്കം 7 പേര്‍ വിശുദ്ധപദവിയിലേക്ക്.

പോള്‍ ആറാമന്‍മാര്‍പാപ്പായും ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്പ് ഓസ്കര്‍റൊമാനോയുമടക്കം 7 പേര്‍ വിശുദ്ധപദവിയിലേക്ക്. പോള്‍ ആറാമന്‍ മാര്‍പാപ്പാ, ദിവ്യബലിമദ്ധ്യേ രക്തസാക്ഷിയായ ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്പ് ഓസ്കാര്‍ റോമറോ എന്നിവരും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ നിരയിലുള്ള മറ്റ് അഞ്ച്

Read more