സഹ്യസുന്ദരി- കാല്‍വരിമൗണ്ട്

ഹരിത ദൃശ്യഭംഗിക്ക് പേര് കേട്ട ഇടുക്കിയുടെ മാറില്‍ മയങ്ങുന്ന ഒരു സുന്ദരിയുണ്ട്, കാല്‍വരിമൗണ്ട്. ഇടുക്കി കട്ടപ്പനപ്പാതയില്‍ ചെറുതോണിയില്‍നിന്നും വെറും 14 കി.മീ അകലത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ

Read more

പണം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്

പണം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ജീവിക്കാന്‍ പണം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കു പണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പണം ഒരിക്കലും അപകടകാരിയുമല്ല, അതിനെ കൃത്യമായും വിവേകത്തോടെയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍. പണം

Read more