ഹഗിയ സോഫിയയ്ക്കു പിന്നാലെ, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഹോളി സേവ്യർ ഓർത്തഡോക് ദൈവാലയവും മുസ്ലീം പള്ളിയാക്കാൻ തയിബ് എർദോഗൻ

ഇസ്താംബൂൾ: ഹഗിയ സോഫിയയ്ക്കു പിന്നാലെ, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഹോളി സേവ്യർ ഓർത്തഡോക് ദൈവാലയവും മുസ്ലീം പള്ളിയാക്കാൻ തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് തയിബ് എർദോഗൻ നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബൈസന്റൈൻ രീതിയിൽ

Read more