മഞ്ഞുരുകി തീരുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവില്‍ അത് ഒരു മീറ്ററില്‍ എത്തും

ലണ്ടന്‍: ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളുമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവേഷകര്‍. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കും അപ്പുറമാണ് ഹിമപാളികളുടെ അപ്രത്യക്ഷമാകല്‍ , ഇതേ രീതിയില്‍ കടല്‍നിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നാല്‍ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവില്‍ അത്

Read more