പോള്‍ ആറാമന്‍മാര്‍പാപ്പായും ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്പ് ഓസ്കര്‍റൊമാനോയുമടക്കം 7 പേര്‍ വിശുദ്ധപദവിയിലേക്ക്.

പോള്‍ ആറാമന്‍മാര്‍പാപ്പായും ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്പ് ഓസ്കര്‍റൊമാനോയുമടക്കം 7 പേര്‍ വിശുദ്ധപദവിയിലേക്ക്. പോള്‍ ആറാമന്‍ മാര്‍പാപ്പാ, ദിവ്യബലിമദ്ധ്യേ രക്തസാക്ഷിയായ ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്പ് ഓസ്കാര്‍ റോമറോ എന്നിവരും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ നിരയിലുള്ള മറ്റ് അഞ്ച്

Read more